The Pride

thai flag

ความภาคภูมิใจ

 

2536 เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับโรงงาน Delta Electronic, INC. ซึ่งตั้งอยู่ใน Export Processing Zone (EPZ) และมีส่วนแบ่งการตลาดจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
   
2545 มียอดขาย Hard Disk และ OMS ยี่ห้อ Samsung เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ตามหลักสากล ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT และ NAC THAILAND โดยการรับรองจากสถาบัน AJA (ANGLO JAPANESE AMERICAN REGISTRARS)
 

 

2550 ร่วมลงทุนธุรกิจกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจขายส่งสินค้าประเภท Plastic Calling Card/Prepaid Card/ID or Member Card และสินค้าอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
   
2551 เป็นผู้นำด้าน LED FULL COLOR DISPLAY ติดตั้งทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อรองรับงานป้ายโฆษณานอกสถานที่ (Outdoor Advertising) ในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาดตั้งพื้นไปถึงขนาดใหญ่ติดตั้งบนอาคาร และระบบจอมอนิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมต่างๆ (Control Room)
   
2556 ร่วมโครงการสำมะโนการเกษตร 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แท็บเล็ต SONORE ของบริษัทจำนวน 20,000 เครื่อง สำหรับเก็บข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเกษตรทั่วประเทศ โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์
เรื่อง
ขัอความ
ป้องกันสแปม 1+1=?

Social Media

Google Map / Directions