Set Top Box

thai flag

Set Top Box

Set Top Box

กล่องแปลงสัญญาณที่แยกต่างหาก เพื่อทำให้ท่านรับสัญญาณผ่านสายอากาศและแปลงสัญญาณดิจิตอลที่รับได้นั้นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์แบบอนาลอกที่ท่านมีอยู่เดิมได้

 

Catalog Sonore set top box2

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์
เรื่อง
ขัอความ
ป้องกันสแปม 1+1=?

Social Media

Google Map / Directions