Kiosk

eng flagthai flag

Kiosk

Kiosk

Digital Poster Kiosk เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายรูปแบบเดิม ที่ทำให้สามารถแสดงข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ทั้งแบบแสดงผลอย่างอย่างเดียวและหน้าจอสัมผัส ด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่บาง เบา และสวยงาม พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม และยังจัดทำได้หลายรูปแบบ ทั้ง Indoor และ Outdoor ทำให้มีใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น สนามบิน ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ ภัตตาคาร อาคารสถานที่สาธารณะ เป็นต้น 


 

Site Reference 


 

Catalog KIOSK 

Page 1

 

Page 2

 


 

Social Media

Google Map / Directions