Company History

thai flag

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยคุณสุนันทา วสุวานิช เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำ เช่น SAMSUNG, Delta, HP, Acer, Cocomes, และ Biostar เป็นต้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้ครอบคลุมธุรกิจมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร (Communication), กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Display Solution), และกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการวางระบบ (System Integrated Solution) เพื่อตอบสนองกับความต้องการได้แบบครบวงจร 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท มีบุคลากรรวมกว่า 120 คน เรายืนหยัดและรับประกันว่าจะยังพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งเพื่อนำสิ่งที่ทันสมัยเข้าสู่สังคมตลอดไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์
เรื่อง
ขัอความ
ป้องกันสแปม 1+1=?

Social Media

Google Map / Directions