About Us

eng flagthai flag

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยคุณสุนันทา วสุวานิช เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำ เช่น SAMSUNG, Delta, HP, Acer, Cocomes, และ Biostar เป็นต้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้ครอบคลุมธุรกิจมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร (Communication), กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Display Solution), และกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการวางระบบ (System Integrated Solution) เพื่อตอบสนองกับความต้องการได้แบบครบวงจร 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท มีบุคลากรรวมกว่า 120 คน เรายืนหยัดและรับประกันว่าจะยังพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งเพื่อนำสิ่งที่ทันสมัยเข้าสู่สังคมตลอดไป

 

ข้อมูลบริษัท

 

ชื่อบริษัท บริษัท โฟร์ซิสเต็มส์ จำกัด 
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
วันที่ก่อตั้ง

9 พฤศจิกายน 2532

จำนวนพนักงาน 120 คน
กรรมการผู้จัดการ คุณสุนันทา วสุวานิช
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 608-608/7 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
ขอบเขตธุรกิจ

- Import-Export and Distributor: IT

- Communication  and  Display product

- Display Solution 

- System Integration


การติดต่อ

โทร. 662-791-2100 โทรสาร 662-948-6090-2

เว็บไซต์

www.foursystems.co.th

 

บรรยากาศการทำงาน

 

View the embedded image gallery online at:
http://foursystems.co.th/index.php/aboutus#sigProGalleriae6a4154a4f

โครงสร้างผู้บริหาร

org chart-2

ความภาคภูมิใจ

 

2536 เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับโรงงาน Delta Electronic, INC. ซึ่งตั้งอยู่ใน Export Processing Zone (EPZ) และมีส่วนแบ่งการตลาดจอภาพคอมพิวเตอร์ “SOCOS” เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
   
2545 มียอดขาย Hard Disk และ OMS ยี่ห้อ Samsung เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ตามหลักสากล ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT และ NAC THAILAND โดยการรับรองจากสถาบัน AJA (ANGLO JAPANESE AMERICAN REGISTRARS)
 

 

2550 ร่วมลงทุนธุรกิจกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจขายส่งสินค้าประเภท Plastic Calling Card/Prepaid Card/ID or Member Card และสินค้าอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
   
2551 เป็นผู้นำด้าน LED FULL COLOR DISPLAY ติดตั้งทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อรองรับงานป้ายโฆษณานอกสถานที่ (Outdoor Advertising) ในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาดตั้งพื้นไปถึงขนาดใหญ่ติดตั้งบนอาคาร และระบบจอมอนิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมต่างๆ (Control Room)
   
2556 ร่วมโครงการสำมะโนการเกษตร 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แท็บเล็ต SONORE ของบริษัทจำนวน 20,000 เครื่อง สำหรับเก็บข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเกษตรทั่วประเทศ โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Social Media

Google Map / Directions